start

UVJETI ZA UPIS POJEDINE KATEGORIJE

Prije upisa u autoškolu morate ispunjavati slijedeće uvjete:


Za B kategoriju ( osobni automobil ):
- liječničko uvjerenje za B kategoriju ( medicina rada )
- imati najmanje 17 god. i 6 mj.

    

           
Za A1 kategoriju ( motocikl min. 125 m3 i snage motora do 11 kW ):
 - liječničko za A1 kategoriju ( medicina rada )
 - imati najmanje 15 god. i 6 mj.
 


                                                                                                        
Za A kategoriju ( motocikl min. 490 m3 i snage motora iznad 35 kW ):
 - liječničko uvjerenje za A kategoriju ( medicina rada )
 - imati najmanje 24 god.