start
autoskolastart@gmail.com, 091 796 9589, (031) 209-666

CIJENA OBUKE ZA A1 KATEGORIJU


        A1 KATEGORIJA  (ako ne posjedujete neku drugu kategoriju)      

30 SATI TEORIJE                42 kn  x  30 sati     =       1.260,00 kn

20 SATI VOŽNJE          215 kn  x  20 sati         =       4.300,00 kn
                                                              ukupno:       5.560,00kn


 
  
                    
A1 KATEGORIJA  (ako posjedujete neku drugu kategoriju)
 
15 SATI VOŽNJE    215 kn  x  15 sati    =    3.225,00 kn