start
autoskolastart@gmail.com, 091 796 9589, (031) 209-666

CIJENA OBUKE ZA A KATEGORIJU

 
A KATEGORIJA    (ako ne posjedujete neku drugu kategoriju)

30 SATI TEORIJE                  42 kn  x  30 sati    =        1.260,00 kn
5  SATI VOŽNJE  na A1     215,00 kn  x     5 sati    =    1.075,00 kn
20 SATI VOŽNJE                      255  x  20 sati       =     5.100,00kn
                                                                          ukupno:  7.435,00kn   

 
 
 
A KATEGORIJA  (ako posjedujete neku drugu kategoriju)
 
15 SATI VOŽNJE          255  kn  x  15 sati              =    3.825,00 kn